Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Wilrobi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, I Oś priorytetowa: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”,
Działanie 1.5: „Dotacje na kapitał obrotowy”.

1. Cel projektu:

Celem projektu jest pomoc średniemu przedsiębiorcy – Wilrobi Sp. z o.o., który znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

2. Planowane efekty:

Efektem projektu jest wsparcie Wilrobi Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19.

3. Wartość projektu: 91 826,46 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 91 826,46 PLN