GRANT2/102 realizowany w ramach projektu ,,Granty na badania i rozwój"

Z przyjemnością informujemy, iż WILROBI Sp. z o.o. realizuje grant nr GRANT2/102 udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i rozwój" dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 "Bon na usługi badawcze" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

1. Cel projektu:

Celem grantu jest zakup usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo- rozwojowych dotyczących opracowania koncepcji innowacyjnego połączenia umożliwiającego łączenie elementów mebli skrzyniowych wykonanych z MDF, HDF, sklejki, płyty wiórowej lub drewna przez użytkownika końcowego bez użycia narzędzi lub przy znikomym ich udziale oraz zakup usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu procedury dokonania zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej na terenie Polski.

2. Planowane efekty:

Wyniki prac badawczo-rozwojowych pozwolą na wprowadzenie do oferty firmy udoskonalonych produktów - mebli dziecięcych z zastosowaniem innowacyjnego połączenia umożliwiającego łączenie elementów mebli skrzyniowych przez użytkownika końcowego bez użycia narzędzi lub przy znikomym ich udziale.

3. Wartość projektu: 96 428,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 66 637,23 PLN