Projekt med titeln "Utökar produkterbjudandet från Wilrobi Sp. Zoo. genom användning av innovativa lösningar vid produktion av lådmöbler och implementering av FoU-resultat ”
genomförs som en del av det regionala operativa programmet för vojvodskapet Podlaskie, 2014–2020, Prioriterad axel I "Att stärka potentialen och konkurrenskraften för regionens ekonomi", Åtgärd 1.3 "Stödja investeringar i företag"

1. Syfte med projektet:

Målet med projektet är att öka företagets konkurrenskraft på den regionala, inhemska och utländska marknaden genom användning av innovativa lösningar vid produktion av lådmöbler och implementering av resultaten av FoU-arbeten.

2. Planerade effekter:

Resultatet av projektet kommer att vara implementeringen av resultaten av FoU-arbeten, på grundval av vilken den förbättrade tekniken för möbelproduktion kommer att implementeras, och lådmöbler (barnmöbler och eldstadsmock-ups) kommer att introduceras på marknaden, kännetecknas av hög estetik på grund av den externa osynligheten av anslutningar och enkel montering.

3. Projektvärde: 6 676 604,41 PLN

4. Medfinansiering av projektet från EU: 3 253 586,19 PLN