Projekt pt. „Rozszerzenie oferty produktowej Wilrobi Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji mebli skrzyniowych i implementację wyników prac B+R”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”

1. Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji mebli skrzyniowych i implementację wyników prac B+R.

2. Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie implementacja wyników prac B+R, na bazie których wdrożona zostanie udoskonalona technologia produkcji mebli oraz na rynek wprowadzone zostaną meble skrzyniowe (meble dziecięce i atrapy kominkowe) charakteryzujące się wysoką estetyką przez zewnętrzną niewidoczność połączeń oraz łatwością montażu.

3. Wartość projektu: 6 676 604,41 PLN

4. Dofinansowanie projektu z UE: 3 253 586,19 PLN