Projekt pt. „Rozszerzenie oferty produktowej Wilrobi Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji mebli skrzyniowych i implementację wyników prac B+R”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”

1. Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji mebli skrzyniowych i implementację wyników prac B+R.

2. Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie implementacja wyników prac B+R, na bazie których wdrożona zostanie udoskonalona technologia produkcji mebli oraz na rynek wprowadzone zostaną meble skrzyniowe (meble dziecięce i atrapy kominkowe) charakteryzujące się wysoką estetyką przez zewnętrzną niewidoczność połączeń oraz łatwością montażu.

3. Wartość projektu: 6 985 867,38 PLN

4. Dofinansowanie projektu z UE: 3 253 586,16 PLN

W wyniku realizacji projektu do oferty firmy i na rynek docelowy wprowadzona została jedna innowacja produktowa, która jest wynikiem wdrożonej innowacji procesowej i zaimplementowanych wyników prac B+R.

W wyniku realizacji projektu oraz w wyniku komercjalizacji i wdrożenia wyników prac B+R dotyczących koncepcji innowacyjnego połączenia umożliwiającego łączenie elementów mebli skrzyniowych wykonanych z MDF, HDF, sklejki, płyty wiórowej lub drewna przez użytkownika końcowego bez użycia narzędzi lub przy znikomym ich udziale, wprowadzony na rynek regionalny, krajowy i zagraniczny został nowy produkt: meble skrzyniowe (w tym meble dziecięce i atrapy kominkowe), które charakteryzują się wysoką estetyką przez zewnętrzną niewidoczność połączeń, łatwością montażu wykonywanego przez użytkownika końcowego. Zaprojektowane i walidowane w warunkach laboratoryjnych a także przemysłowych połączenia przesuwno-rozporowe charakteryzują się wysoką sztywnością i wytrzymałością, zapewniając jednocześnie wysoką sztywność i wytrzymałość korpusom mebla. Mają one wysoki walor estetyczny gdyż w meblach są zewnętrznie niewidoczne. Ponadto umożliwiają montaż mebli bez użycia narzędzi przez użytkownika końcowego.

Wprowadzone zostały również EKO meble skrzyniowe, wykonane z ekologicznych płyt (ekoinnowacja produktowa) – EKO meble dziecięce i EKO atrapy kominkowe z zastosowaniem innowacyjnego połączenia przesuwno-rozporowego, wykonane z ekologicznego materiału EKO płyt MDF/HDF, które zawierają zmniejszoną zawartość związków chemicznych (formaldehydów).