Projekt med titeln "Förberedelse av WILROBI-företaget för implementering av en ny affärsmodell relaterad till företagets internationalisering." genomförs inom det operativa programmet Östra Polen, Prioriterad axel I: "Entreprenörskap Östra Polen", åtgärd 1.2: "Internationalisering av små och medelstora företag".

1. Syfte med projektet:

Målet med projektet är att förbereda WILROBI-företaget att implementera en ny affärsmodell relaterad till internationalisering av aktiviteter för att öka företagets ekonomiska aktivitet på utländska marknader.

2. Planerade effekter:

Resultatet av projektet blir införandet av organisations- och processförändringar samt en ny marknadsföringsstrategi.

3. Projektvärde: 729 668,00 PLN

4. Bidrag från Europeiska fonder: PLN 511 190,00