Projekt pt. "Przygotowanie firmy WILROBI do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa." realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, I Oś priorytetowa: "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Działanie 1.2: "Internacjonalizacja MŚP".

1. Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie firmy WILROBI do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, w celu zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

2. Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie zmian organizayjno-procesowych oraz nowej strategii marketingowej.

3. Wartość projektu: 729 668.00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 511 190.00 PLN